דואר אלקטרוני
סיסמה
[איפוס סיסמא]
הדומיין שלך מחכה ...
www. . חפש
אבטחת דומיין DomainLOCK - מניעת חטיפת דומיין!


פתרון אבטחת הדומיין יסייע לך במניעת ניסיונות חטיפת דומיין ושינוי פרטים בדומיין ללא הרשאה מתאימה. בכך, תגן על הדומיין שלך וכן על אתר האינטרנט ותיבות הדואר שלך. ממשק הדומיין ייחסם לביצוע שינויים, למעט חידוש. שינוי פרטים יתבצע ע"י גורמים מורשים מטעמך באמצעות פקס ולאחר זיהוי בלבד.
69 ש"ח במקום 199 ש"ח !
מהן הסכנות האורבות לדומיין?
השבתת אתר האינטרנט הקשור לדומיין.
העברת הדומיין לרשם אחר.
שינוי רשומות DNS הקשורות לדומיין.
השבתת תיבות הדואר תחת הדומיין.
שינוי אנשי הקשר הקשורים לדומיין.
שינוי בפרטי מחזיק הדומיין.
מהן ההשלכות של חטיפת דומיין?
פגיעה במוניטין בשל אי זמינות.
איבוד מידע קריטי לארגון.
אי יכולת לתפעל את אתר האינטרנט.
הכפשות והשמצות.
הטעיית לקוחות.
אי יכולת לקבל דברי דואר אלקטרוני.
פגיעה משמעותית בקידום האתר במנועי חיפוש.
מי עשוי לרצות לחטוף את הדומיין שלך?
האקרים.
ילדים שחומדים לצון.
מתחזים.
דומיינרים פליליים המתעשרים ממכירה של דומיינים המזוהים עם מותגים.
גורמים עימם קיים סכסוך עיסקי/משפטי.
מתחרים.
עובדים ממורמרים שפוטרו.
טרוריסטים.
בעלי עניין בארגון.
מהי תועלת החוטף מביצוע חטיפה לדומיין שלך?
השגת תעבורת אינטרנט אל האתר שלו ובכך עשיית רווחים אישיים.
ניתוק הארגון שלך מגישה לתיבות הדואר שתחת הדומיין.
קבלת כופר כנגד השבת הדומיין.
התחזות מול גופים אחרים לצורכי מו"מ.
הפלת אתר האינטרנט שלך.
פגיעה במוניטין הארגון שלך.
היכולת לסחוט את הארגון כלכלית.
כיצד מנגנון DomainLOCK ימנע את חטיפת הדומיין שלך?
הדומיין יועבר למצב LOCK במרשם שמות המתחם
תינעל האפשרות להעברה לרשם אחר.
פעולת שינוי DNS תושבת בממשק ניהול הדומיין.
פעולת UNLOCK תושבת בממשק ניהול הדומיין.
פעולת שינוי אנשי קשר המשוייכים לדומיין תושבת בממשק ניהול הדומיין
פעולת שינוי פרטי מחזיק הדומיין תושבת בממשק ניהול הדומיין
פעולות לשינוי רשומות מסוג MX, A, CNAME יושבתו בממשק ניהול הדומיין
תתאפשר פעולת חידוש בלבד!
כל בקשה לשינוי תתבצע על ידי שליחת פקס רשמי מנציג מורשה ומאומת מטעם הארגון או מעו"ד הארגון בלבד.
כל בקשה תלווה באימות פרטי הבקשה וביצירת קשר עם מחזיק הדומיין ועם מבקש הבקשה.
Standards & Certificates

חברת לייבדיאנאס הוסמכה לתקן ISO 27001 במהדורתו העדכנית וכן לתקני ISO נוספים בהיבטי אבטחת מידע והגנת הפרטיות. ההסמכות שלנו הן עבור תחומי הפעילות הבאים המהווים את ליבת פעילותנו העסקית: שירותי מחשוב ענן, גיבוי בענן, תמיכת IT, פתרונות סייבר, שירותי דומיינים, אחסון אתרים ושירותי אינטגרציה.

רישום וחידוש דומיינים הן פעולות שלא ניתן לקבל בגינן החזר כספי בשום אופן והן כפופות להסכם הרישום ולתנאי השימוש
X