דואר אלקטרוני
סיסמה
[איפוס סיסמא]
הדומיין שלך מחכה ...
www. . חפש
רשם הדומיינים המוסמך הגדול בישראלחברת LiveDns Ltd הוסמכה על ידי איגוד האינטרנט הישראלי (ISOC-IL)
לשמש כרשם מוסמך מטעמה לצרכי רישום, חידוש וניהול שמות מתחם (דומיינים)
בסיומות: co.il ו- org.il

דומיין הוא לא רק שם, דומיין הוא חלק בלתי נפרד מהמותג ומהזהות העיסקית שלך
רשום כעת את הדומיין שתמיד רצית, לפני שמישהו אחר יעשה זאת לפניך
רשמים מוסמכים הינם גופים העומדים בקריטריונים טכנולוגיים ושירותיים שנקבעו ע"י איגוד האינטרנט
הישראלי לשם כך - ואשר איגוד האינטרנט הישראלי חתם עימם על הסכם הסמכה.LiveDns עמדה בכל הדרישות הקפדניות של איגוד האינטרנט הישראלי עד
להשלמת דרישות ההסמכה על הצד הטוב ביותר והיא משמשת כאחד הרשמים
הראשונים בישראל ונחשבת למובילת שוק בישראל.
Standards & Certificates

חברת לייבדיאנאס הוסמכה לתקן ISO 27001 במהדורתו העדכנית וכן לתקני ISO נוספים בהיבטי אבטחת מידע והגנת הפרטיות. ההסמכות שלנו הן עבור תחומי הפעילות הבאים המהווים את ליבת פעילותנו העסקית: שירותי מחשוב ענן, גיבוי בענן, תמיכת IT, פתרונות סייבר, שירותי דומיינים, אחסון אתרים ושירותי אינטגרציה.

רישום וחידוש דומיינים הן פעולות שלא ניתן לקבל בגינן החזר כספי בשום אופן והן כפופות להסכם הרישום ולתנאי השימוש
X