טלפון: 03-9700600   |   support@livedns.co.il
דואר אלקטרוני
סיסמה
[איפוס סיסמא]
הדומיין שלך מחכה ...
www. . חפש
רשם הדומיינים המוסמך הגדול בישראלחברת LiveDns Ltd הוסמכה על ידי איגוד האינטרנט הישראלי (ISOC-IL)
לשמש כרשם מוסמך מטעמה לצרכי רישום, חידוש וניהול שמות מתחם (דומיינים)
בסיומות: co.il ו- org.il

דומיין הוא לא רק שם, דומיין הוא חלק בלתי נפרד מהמותג ומהזהות העיסקית שלך
רשום כעת את הדומיין שתמיד רצית, לפני שמישהו אחר יעשה זאת לפניך
רשמים מוסמכים הינם גופים העומדים בקריטריונים טכנולוגיים ושירותיים שנקבעו ע"י איגוד האינטרנט
הישראלי לשם כך - ואשר איגוד האינטרנט הישראלי חתם עימם על הסכם הסמכה.LiveDns עמדה בכל הדרישות הקפדניות של איגוד האינטרנט הישראלי עד
להשלמת דרישות ההסמכה על הצד הטוב ביותר והיא משמשת כאחד הרשמים
הראשונים בישראל ונחשבת למובילת שוק בישראל.
רישום וחידוש דומיינים הן פעולות שלא ניתן לקבל בגינן החזר כספי בשום אופן והן כפופות להסכם הרישום ולתנאי השימוש